Pravidla

Pravidla pro závodníky

Skupina dospělých

 1. Každý se může dobrovolně přihlásit do lyžařského klubu, klub neklade meze věku ani výkonnosti. V našem oddílu se tak mohou realizovat mladí nadějní závodníci jako protřelí veteráni a nebo kdokoli, kdo má chuť se účastnit oddílových akcí nebo jen pomoci mladším.
 2. Každý člen je povinen řádně a včas hradit členské příspěvky ve výši 600 Kč na sezónu č.ú. 286301051 Kód banky: 0300
 3. Závodíme čistě, každý kdo užije zakázané prostředky či se dopustí hrubého jednání proti pravidlům fair play bude z klubu okamžitě vyloučen.
 4. Klub poskytne závodícím členům (závodníkům) kombinézu na zimní závody za zvýhodněnou cenu.
 5. Klub zajistí pro závodníky odběr oblečení od sponzorů klubu za velmi výhodné ceny. 
 6. Každý závodník by měl splnit podmínku účasti na lyžařských závodech a to pod hlavičkou klubu.
 7. Člen je na těchto závodech povinen startovat vždy v oblečení klubu.
 8. Každý člen se zavazuje podporovat a propagovat klub a jeho sponzory.
 9. Každý závodník je po závodě povinen zasílat vedoucímu skupiny nebo na sociální sítě příspěvky.
 10. Klub dle své finanční situace uhradí startovné na vybraných závodech v seriálu dálkových běhů dle každoročního odkazu v seznamu závodů.
 11. Klub podpoří mazání lyží před závody.