Pravidla

Článek 1 - Základní ustanovení

Závody probíhají zpravidla v běžném silničním provozu a je povinností  všech  účastníků, dbát zvýšené pozornosti a ostražitosti.

Článek 2 - Předpisy pro závodní tratě

Závodní trat by měla být dlouhá nejméně 8 kilometrů a neměla by přesáhnout vzdálenost 80 kilometrů.

Pořadatel by měl zabezpečit minimálně 1 občerstvovací stanici a to minimálně v cílovém prostoru.

Startovní prostor musí umožnit startovat v několika řadách vždy se zařazením do první řady pro závodníky na čelních místech v  celkovém pořadí a nebo dle divoké karty udělené pořadatelem.

Článek 3 - Kategorie

V jednotlivých závodech se vyhlašují kategorie dle úvah pořadatele, níže jsou uvedeny možné kategorie při počtu nejméně 3 závodníků v kategorii

  • juniorky a junioři od  15 let  do 23 let
  • Muži  celkově od 15 let
  • Muži veteráni 50 let a starší
  • Ženy celkově od 15 let
  • Ženy veteránky  50 let a starší

 

Článek 4 - Povinnosti závodníků a materiál

Závodníci musí mít během závodu všechny druhy identifikace, které jim dá pořadatel (čísla, čipy,  GPS).

Závody klasickou technikou se startují na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka s maximálním průměrem 7 - 8 cm, s označením koleček  3, nebo  S (Slow). Kolečka s označením 1 a 2  jsou pro hlavní závod zakázána. Zkontrolované lyže budou označeny  přímo na kolečku bílým značkovačem na gumu. 

Pro závody kategorie Open není předepsán styl pohybu ani druh koleček.

Pokud jsou pro závod k dispozici kolečkové lyže od pořadatele, rozhoduje o jejich  přidělení pořadatel a povinností závodníků je pod sankcí neklasifikování v závodu  přijmout a absolvovat na nich  celý závod.

Je zakázaná manipulace s kolečkovými lyžemi a jejich příslušenstvím (kolečka, ložiska)  po kontrole nebo od označení lyží od pořadatele  a stejně tak po obdržení  společných lyží. Pokud bude provedena jakákoli   manipulace s kolečkovými lyžemi, pak je závodník bez dalšího diskvalifikován.

Při závodech klasickou technikou nesmí délka holí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm / Délka holí = (výška postavy x 83/100) + 2 cm.

Závodníkům je povoleno vyměnit nebo opravit vadné vybavení během závodu a je jeho povinností  vadné vybavení nechat překontrolovat pořadateli pod sankcí neklasifikování v závodu.

Závodníci musí objet celou vyznačenou trať od startu do cíle, musí projet všemi kontrolami. Když závodník jede po nesprávné části trati nebo opustí označenou trať, měl by se vrátit na místo, kde chybu udělal. V tom případě může závodník jet proti směru tratě, a je plně zodpovědný za to, že nebude překážet a že neohrozí ostatní závodníky.

Závodník musí projet celou délku trati na lyžích, kterou má označenu od startu s použitím pouze vlastních sil k pohybu. Využívání pomoci vnějších vodičů není přípustné.

Předjížděný závodník nesmí překážet. Za správné předjíždění bez překážení je zodpovědný předjíždějící závodník. Pokud je to možné předjíždí se vlevo a předjížděný závodník uhýbá doprava.

Závodník je povinen se podrobit pokynům pořadatele jinak může být diskvalifikován.

Závodník je povinen se řídit pravidly silničního provozu, neboť  závod probíhá za plného  silničního provozu a je povinen dále respektovat  nepsaná pravidla fair play.

Každý  závodník se zúčastní závodu  na vlastní  nebezpečí a akceptuje přirozené riziko, které je se závodním lyžováním spojeno a odpovídá za svůj zdravotní stav a připravenost k závodu.

Každý závodník by měl dle své úvahy si sjednat individuální úrazové  pojištění neboť pořadatel žádné škody na zdraví  nehradí. Závodník musí předjímat protijedoucí vozidla a bude se pohybovat v pravé části vozovky.

Závodníci  musí povinně startovat s lyžařskou helmou a brýlemi.

 

Článek 5 - Protesty a stížnosti 

Protesty se podávají nejpozději  do 15 minut po vyvěšení neoficiální výsledkové listiny a to  osobně  řediteli závodu, který o nich  bezodkladně rozhodne. Rozhodnutí oznámí ústně a též ho  na místě stručně odůvodní.

Spolu s podáním protestu musí být složena částka 500,-Kč. V případě, že je protest uznán jako opodstatněný, je částka vrácena. V ostatních případech je částka připsána na účet pořadatele.

Ředitel je oprávněn přijmout i podnět k řešení jednání proti pravidlům. Ředitel, však  pokud není podnět důvodný, nemusí o něm rozhodnout.

 

Článek 6 . - Závěrečná ustanovení

V případě situací těmito pravidly neřešenými se použijí podpůrně pravidla FIS pro běžecké lyžování,  pravidla silničního provozu a zásady fair play a spravedlnosti.

V Trutnově dne 22.4.2023 napsal Lukáš Havel.