Generální partner

TE Connectivity je generálním partnerem 3. ročníku závodu na kolečkových lyžích z Vrchlabí na Friesovy boudy TE Vrchlabí-Friesovky 2024.

Pravidla

Pravidla závodu výjezd na kolečkových lyžích na Friesovky

Článek 1 - Základní ustanovení

Pořadatel závodu je odpovědný za konání a průběh závodu, za výběr vhodné trati a zajištění bezpečnosti, rovněž tak za přihlašování na závody, zpracování  výsledků a přijímání protestů a rozhodování o nich, za rozhodování o diskvalifikaci závodníků porušujících  pokyny a pravidla závodu.

Závodník účastí na závodu přijímá riziko, které   jízdou  na kolečkových  lyžích za plného silničního provozu vzniká.

Článek 2 - Předpisy pro závodní tratě

Pořadatel zabezpečuje minimálně 1 občerstvovací stanici na trati  a to minimálně v cílovém prostoru.

Startovní prostor musí umožnit startovat v několika řadách vždy se zařazením do první řady pro závodníky na čelních místech v  celkovém pořadí a nebo dle divoké karty udělené pořadatelem.

Článek 3 - Kategorie

V hlavním závodě, který se jede  klasickou technikou, se vyhlašují kategorie :

  • juniorky a junioři od  15 let  do 23 let
  • Muži  celkově od 15 let
  • Muži veteráni 50 let a starší
  • Ženy celkově od 15 let
  • Ženy veteránky  50 let a starší

V závodě open se vyhlašují jen kategorie muži a ženy. V závodě open mají startující možnost jet na lyžích  s libovolnou tvrdostí koleček a libovolným stylem. Přípustná je i jízda na kolečkových  bruslích.

Článek 4 - Povinnosti závodníků

Závodníci musí mít během závodu všechny druhy identifikace, které jim dá pořadatel (čísla, čipy,  GPS).

V hlavním závodě  klasickou technikou se startuje na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka s maximálním průměrem 7 - 8 cm, s označením koleček 3 nebo  S (Slow). Kolečka s označením 1 nebo 2  jsou zakázána. Zkontrolované lyže budou označeny  přímo na kolečku bílým značkovačem na gumu, nebo jiným způsobem jak určí pořadatel. Kontrola lyží probíhá na startu nebo v cíli.

Je zakázaná manipulace s kolečkovými lyžemi a jejich příslušenstvím (kolečka, ložiska)  po kontrole nebo od označení lyží od pořadatele  a stejně tak po obdržení  společných lyží. Pokud bude provedena jakákoli   manipulace s kolečkovými lyžemi, pak je závodník bez dalšího diskvalifikován.

V hlavním závodě  klasickou technikou nesmí délka holí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm / Délka holí = (výška postavy x 83/100) + 2 cm.

Závodníkům je povoleno vyměnit nebo opravit vadné vybavení během závodu a je jejich povinností  vadné vybavení nechat překontrolovat pořadateli pod sankcí neklasifikování v závodu.

Závodníci musí objet celou vyznačenou trať od startu do cíle, musí projet všemi kontrolami. Když závodník jede po nesprávné části trati nebo opustí označenou trať, měl by se vrátit na místo, kde chybu udělal. V tom případě může závodník jet proti směru tratě, a je plně zodpovědný za to, že nebude překážet a že neohrozí ostatní závodníky.

Závodník musí projet celou délku trati na lyžích, kterou má označenu od startu s použitím pouze vlastních sil k pohybu. Využívání pomoci vnějších vodičů není přípustné.

Předjížděný závodník nesmí překážet. Za správné předjíždění bez překážení je zodpovědný předjíždějící závodník. Pokud je to možné předjíždí se vlevo a předjížděný závodník uhýbá doprava.

Závodník je povinen se podrobit pokynům pořadatele jinak může být diskvalifikován.

Závodník je povinen se řídit pravidly silničního provozu, neboť  závod probíhá za plného  silničního provozu a je povinen dále respektovat  nepsaná pravidla fair play.

Každý  závodník se zúčastní závodu  na vlastní  nebezpečí a akceptuje přirozené riziko, které je se závodním lyžováním spojeno a odpovídá za svůj zdravotní stav a připravenost k závodu.

Každý závodník by měl dle své úvahy si sjednat individuální úrazové  pojištění neboť pořadatel žádné škody na zdraví  nehradí. Závodník musí předjímat protijedoucí vozidla a bude se pohybovat v pravé části vozovky.

Závodníci  musí povinně startovat s lyžařskou helmou a brýlemi

Článek 5 - Protesty a stížnosti 

Protesty se podávají nejpozději  do 15 minut po vyvěšení neoficiální výsledkové listiny a to  osobně  řediteli závodu, který o nich  bezodkladně rozhodne. Rozhodnutí oznámí ústně a též ho  na místě stručně odůvodní.

Spolu s podáním protestu musí být složena částka 500,-Kč. V případě, že je protest uznán jako opodstatněný, je částka vrácena. V ostatních případech je částka připsána na účet pořadatele.

Ředitel je oprávněn přijmout i podnět k řešení jednání proti pravidlům. Ředitel, však  pokud není podnět důvodný, nemusí o něm rozhodnout.

Článek 6 - Závěrečná ustanovení

V případě situací těmito pravidly neřešenými se použijí podpůrně pravidla FIS pro běžecké lyžování,  pravidla silničního provozu a zásady fair play a spravedlnosti.

V Trutnově dne 15.5.2019 napsal Lukáš Havel.